הפתק צועקת הפתק בוערת נ נח

naanaach
  • http://naanaach.blogspot.com מילים: איפה הייתי, אני לא ידעתי כל כך נפלתי, פלאות ירדתי איה צעקתי, נ נח מצאתי אחור לא נסגתי, רבינו על ראש שמחתי כל יום מחדש אני אומר נ נח קופץ ורוקד כי היצר לוכד ואין ברירה ואין סיכוי בלי רבינו אנחנו לקוי אז אוחזים בשמחה ובכלי האמונה מעולם מראש תשורי אומנה הפתק צועקת הפתק בוערת האש של רבינו מוקדת מפוארת נ נח נחמ נחמן מאומן
  • Rate: rate 19599ed7d199f47da043 rate 19599ed7d199f47da043 rate 19599ed7d199f47da043 rate 19599ed7d199f47da043 rate 19599ed7d199f47da043
  • (0 Votes) Not yet rated
  • Write Comments
  • Innappropiate
  • Feature This!