אומן ראש השנה כולם באומן - איפה אתה? גיטרא אברהם נחמן

naanaach
  • ב"ה שיר חדש מאומן, על הגיטרא ידידי אברהם נחמן מילים: אומן אומן ראש השנה, פה ממהרים את הגאולה, מכתירים בורא עולם על הבריאה, כולם פה - איפה אתה?! איפה אתה נמצא, באיזה מקומות נפלת, לא משנה מעכשיו תדע, נ נח נחמ, נחמן מאומן איתך. יכול להיות שפשעת, שנית פניך לרעות, סביבותך די חשוכות, נ נח יהפוך את הכל לאורות.
  • Rate: rate 6e0d363cbe554acaf3f2 rate 6e0d363cbe554acaf3f2 rate 6e0d363cbe554acaf3f2 rate 6e0d363cbe554acaf3f2 rate 6e0d363cbe554acaf3f2
  • (0 Votes) Not yet rated
  • Write Comments
  • Innappropiate
  • Feature This!