אבל בן אדם לא מגיע מאירופה עד לאמריקה בשביל לתפור כפתורים, המקורי, מרתק

aharont
  • סיפור מרגש מאד מפי הרב שמואל גריינימן מצפת על רבי אלחנן וסרמן שהגיע לאמריקה להתרים לישיבתו ופגש שם חבר ילדות מהשטייטעל
  • Rate: rate beea25aa8e6c808bad58 rate beea25aa8e6c808bad58 rate beea25aa8e6c808bad58 rate beea25aa8e6c808bad58 rate beea25aa8e6c808bad58
  • (1 Votes) icon star icon staricon staricon staricon star
  • Write Comments
  • Innappropiate
  • Feature This!