1. הקדמה לשעורי הלכה - הרב לוי נחום

Harav_Levi_Nachum
  • לשיעורים נוספים: http://levinahum1.wix.com/chai-chai#!blank/hen3s --------------------- לשאלות ותגובות אפשר לפנות לרב ב: 0508455622. נא לא לשלוח הודעות ב WhatsApp ודומיו. צילום: דותן גואטה 0502817626
  • Rate: rate 75b3d604ea4874e12073 rate 75b3d604ea4874e12073 rate 75b3d604ea4874e12073 rate 75b3d604ea4874e12073 rate 75b3d604ea4874e12073
  • (0 Votes) Not yet rated
  • Write Comments
  • Innappropiate
  • Feature This!