2. חיוב עניית "ברוך הוא וברוך שמו" בברכות שיוצא בהן ידי חובה

Harav_Levi_Nachum
  • לשיעורים נוספים: http://levinahum1.wix.com/chai-chai#!blank/hen3s -------------------------------- לשאלות ותגובות אפשר לפנות לרב ב: 0508455622. נא לא לשלוח הודעות ב WhatsApp ודומיו. ------------------------------- צילום: דותן גואטה 0502817626
  • Rate: rate b498f7e1af247757c9b3 rate b498f7e1af247757c9b3 rate b498f7e1af247757c9b3 rate b498f7e1af247757c9b3 rate b498f7e1af247757c9b3
  • (0 Votes) Not yet rated
  • Write Comments
  • Innappropiate
  • Feature This!