ברכת הילדים - ר' מיכאל שטרייכר [קליפ]

Addicted
  • ברכת הילדים של הזמר ר' מיכאל שטרייכר לחן: ר' מאיר הרשקוביץ . הבן של ר' בנימין הרשקוביץ זצ"ל מוקדש לזכר נשמת המלחין ר' בנימין הרשקוביץ זצ"ל song composed by reb meir hershkowitz lizecher nishmas R binyamin hershkowitz ztl sung by reb michoel dov streicher shlita
  • Rate: rate de9b8d697b6a587d40c4 rate de9b8d697b6a587d40c4 rate de9b8d697b6a587d40c4 rate de9b8d697b6a587d40c4 rate de9b8d697b6a587d40c4
  • (1 Votes) icon star icon star icon star icon star icon star
  • Write Comments
  • Innappropiate
  • Feature This!