נפשי - אברהם פריד ישי ריבוא. היכל התרבות תל אביב 25.02.2019

Addicted
  • Avraham Fried performs in Tel Aviv on Monday night Feb 25 2019. Singing Nafshi and Isay Ribo gets up stage and sings with him.
  • Rate: rate a668fdc63c138002cc43 rate a668fdc63c138002cc43 rate a668fdc63c138002cc43 rate a668fdc63c138002cc43 rate a668fdc63c138002cc43
  • (0 Votes) Not yet rated
  • Write Comments
  • Innappropiate
  • Feature This!