אברהם פריד ליפא שמעלצר וחיים ישראל

Addicted
  • אמש בבני ברק חגגו תלמידיו של המשפיע רבי מיכאל טייב את נס החלמתו בסעודת מצווה בה נטלו חלק אברהם פריד, ליפא שמעלצר וחיים ישראל. בין תלמידיו אנשי עסקים רבים המקפידים על קביעת עיתים ומשתתפים בשיעורו היומי. Yesterday Monday Feb 25, 2019 Avrahm Fried, Lipa, and Chaim Yisrael rejoiced at a party celebrating the Refuah of Rabbi Michael Taib.
  • Rate: rate c6acb34ad076b05d4081 rate c6acb34ad076b05d4081 rate c6acb34ad076b05d4081 rate c6acb34ad076b05d4081 rate c6acb34ad076b05d4081
  • (1 Votes) icon star icon star icon star icon star icon star 
  • Write Comments
  • Innappropiate
  • Feature This!